fbpx

Alternativ 1 - Avgift 6%: Utbetalning till ett Wise konto

Lägsta summa du kan fakturera är €400.
Vid lägre fakturasumma:
Fakturerar du under €400 då är vår avgift 8% på fakturerat belopp.
OBS: Om du fakturerar under €200 så tillkommer en fast avgift på €25, att läggas till på den ordinarie avgiften.
OBS: Om du fakturerar under 2000SEK så tillkommer en fast avgift på 250SEK, att läggas till på den ordinarie avgiften.

Alternativ 2 - Avgift 8%: Utbetalning till valfri bank

Lägsta summa du kan fakturera är €500.
Vid lägre fakturasumma:
Fakturerar du under €500 då är vår avgift 10% på fakturerat belopp.
OBS: Om du fakturerar under €200 så tillkommer en fast avgift på €25, att läggas till på den ordinarie avgiften.
OBS: Om du fakturerar under 2000SEK så tillkommer en fast avgift på 250SEK, att läggas till på den ordinarie avgiften.

Alternativ 3 - Avgift 10%: Utbetalning till ett PayPal -konto

Lägsta summa du kan fakturera är €800.
Vid lägre fakturasumma:
Fakturerar du under €800 då är vår avgift 12% på fakturerat belopp.
OBS: Om du fakturerar under €200 så tillkommer en fast avgift på €25, att läggas till på den ordinarie avgiften.
OBS: Om du fakturerar under 2000SEK så tillkommer en fast avgift på 250SEK, att läggas till på den ordinarie avgiften.

Bli Medlem

Vårt engelska företag – Avgift 6%
Global Freelance Workers LTD erbjuder stöd för fakturering och löneutbetalningar till alla som frilansar Utomlands, din lön blir insatt på ett Wisekonto, eller annat valfritt bankkonto.

Vårt svenska företag – Avgift 6%
Globalworker AB erbjuder stöd för fakturering och löneutbetalningar för dig som Jobbar Utomlands och är skattskyldig i Sverige, din lön blir insatt på ett svenskt bankkonto, eller annat valfritt bankkonto.

Vi betalar in din Skatt och Sociala avgifter till berörda myndigheter i Sverige.

OBS: Vi betalar ut din lön inom 24 Timmar.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner