Fakturera utomlands som egenanställd

Arbetsgivare

Globalworker hjälper ditt företag att bli effektivare. Du har frihet att välja vem och hur många du vill anlita, du får motiverade specialister, fokuserade på resultatet. Ditt företag kan projektanställa, eller provanställa genom att anlita oss utan att du binder upp dig med krånliga avtal.

Globalworker 2.0

Anlita kompetenta Medarbetare utan att anställa

Välj Globalworker för att hantera dina externa medarbetare. Du ingår inga långa anställningsavtal, du minimerar administrationen, alla löner på en faktura.

Du har frihet att välja vem och hur många du vill anlita, du får motiverade specialister, fokuserade på resultatet. Du ingår inga långa anställningsavtal, du minimerar administrationen, alla löner på en faktura.

Vi tar arbetsgivaransvaret, vi hanterar administration och uppföljning. Att Globalworker är ett arbetsgivarföretag innebär att ert företag kan anlita kompetenta medarbetare utan att anställa.

Globalworker varken bemannar eller rekryterar, vi är ett administrativt servicebolag som bistår uppdragstagare utan eget företag.

Globalworkers verksamhet innebär att vi tar arbetsgivaransvaret för individer som aktivt väljer att vara egenanställda. Vi ser till att den egenanställde kan fokusera på uppdragen hos sina uppdragsgivare. Det innebär att vi bland annat tar hand om pappersarbete, administration, bokföring och ser till att de har rätt försäkring.

Med Globalworker som samarbetspartner får du en flexibel, kostnadseffektiv lösning för att engagera kompetenta individer för exempelvis projekt och andra tidsavgränsade uppdrag.

Globalworker är inte något bemanningsföretag, vi har ingen databas över tillgängliga kandidater för uthyrning eller jobbar med rekrytering. Du vet var din externa kompetens finns, vi ser till att det är så enkelt som möjligt att engagera och få nytta av den.

Det kan vara svårt att veta vilka personalresurser som krävs för ett projekt. Lösningen kan vara att anlita personal som är egenanställda hos Globalworker.

Som företag är ni flexibla och kan välja fritt vem och hur många ni vill anlita. Ni binder inte heller upp er i långa anställningsavtal.

Eftersom att Globalworker är ett arbetsgivarbolag, hamnar mycket av personaladministrationen på vårt bord istället för ert. Ni kan frigöra mycket tid bland annat genom att vi kan samla alla löner på en faktura.

Globalworker 2.0

Låt oss ta en Första kontakt

Utöka dina inkomster tillsammans med oss!

Har du en blogg eller driver du en online verksamhet? Vill du tipsa andra frilansare om vår tjänst?
Med vårt affiliate program tjänar du pengar på att värva medlemmar med ett enkelt klick.

× Send

VAT & Moms

OBS: Detta gäller endast Företagskunder

Om din kund befinner sig i ett land som ingår i EU, (Europeiska unionen) så ber vi dig att fylla i kundens VAT-nummer när du registrerar din kund i vårt faktura-system. Orsaken är att vi inte lägger på någon moms beroende på att det är ingen moms mellan länder inom EU och vissa andra länder. Mer information hittar du på VAT Notice 701/49: finance.

Denna tjänst kommer att vara i bruk ungefär vid årsskiftet 2023/2024.

När denna tjänst är i bruk kommer den även att fungera för svenska arbetsgivare.