ROT & RUT - Avdrag

Reparation, ombyggnad och tillbyggnad kallar vi ROT - Jobb.

Rengöring, underhåll och tvätt kallar vi RUT - jobb. Som egenanställd hos GlobalWorker har du som jobbar inom bygg möjlighet att genomföra ROT-uppdrag och ge kunden ”rabatt” för delar av arbetskostnaden och för dig att få ersättning för det av Skatteverket.
Medlemsregistrering

Rotarbeten är arbeten som görs för att förbättra en bostad. Dessa förbättringar kan bestå av att bygga om och bygga till bostaden. Rotarbete kan också vara reparation och underhåll, då bostaden återställs till, eller bibehålls i, ursprungligt skick.

Rutarbeten är arbeten som vanligtvis utförs av hushållen själva och inte kräver någon specialistkunskap. Det kan till exempel vara att städa, skotta snö, klippa gräset eller få hjälp med personlig omsorg.

Vissa arbeten är rutarbeten trots att de sällan utförs av de som bor i bostaden. Det gäller till exempel trädfällning, flyttjänster, it-tjänster samt reparation och underhåll av vitvaror.

För ROT-avdrag är 30 procent av arbetskostnaden avdragsgill och maxbeloppet är 50 000 kronor.

Rengöring, underhåll och tvätt. Många privatpersoner vill ha hjälp med hushållsarbete som ger RUT-avdrag. Som egenanställd hos Globalworker kan du kan ge kunden ”rabatt” för ditt jobb och få betalt för rabatten av Skatteverket.

För RUT-arbeten är avdraget 50 procent av arbetskostnaden. En kund som köper RUT-tjänster kan max få ett avdrag på 75 000 kronor per år, vilket är nytt från 2021. Avdraget har höjts från 50 000 till 75 000. Sedan årsskiftet har godkända tjänster för rut-avdrag även utvidgats för att omfatta bl.a. tvätt av kläder och hemtextilier hos kemtvätt, och tillsyn av bostad när man är bortrest.

Den privatperson som anlitar dig för ROT- eller RUT-arbeten kan få avdrag för arbetskostnaden. Men det är du som ansöker om avdraget åt kunden. Kunden kan inte få avdrag för material- och resekostnader, bara för själva arbetet.

Något som är viktigt att tänka på: kontrollera om kunden också har gjort avdrag tidigare. Totalt får avdragen tillsammans (RUT- och ROT-arbeten) nämligen inte bli mer än 50 000 kronor per person år. Du kan be kunden visa upp ett intyg för dig hur mycket ROT- och RUT-avdrag han eller hon redan har använt under året. Kunden hämtar intyget på Skatteverkets webbplats.

När du använder Globalworkers webbtjänst hjälper vi dig med att.

  • Få fakturan rätt med de uppgifter som behövs för ROT- respektive RUT-avdrag.
  • Hjälpa din kund att ansöka om ersättning hos Skatteverket.
  • Få godkänd ersättning från Skatteverket utbetald till ditt konto som lön.

Det finns några krav för att kunden ska få göra ROT- eller RUT-avdrag och som du behöver känna till. 

Dessa är:

  • Kunden är en privatperson och minst 18 år gammal.
  • Kunden får inte vara en närstående släkting till dig.
  • ROT-avdrag gäller förutsatt att arbetet är utfört i bostaden eller sommarstugan (fritidshus). Därtill räknas även garage, förråd och tvättstuga räknas som bostad.
  • För RUT kan du även få göra avdrag för arbete som utförs i kundens föräldrars bostad eller fritidshus.
  • Bostaden måste finnas inom EES-området, det är inom EU inklusive Norge, Island och Liechtenstein.
  • Kunden måste vara skattskyldig i Sverige.

I Billograms, vår fakturatjäns för ROT & RUT – Avdrag webbplattform är det enkelt att hjälpa din kund att få rätt avdrag och för dig att få ersättningen från Skatteverket.

– När du fyller i uppgifterna för din kund är det viktigt att du väljer att det är en privatperson och att du har kundens fullständiga personnummer. Vid ROT-avdrag behöver du även fylla i  fastighetsbeteckningen och lägenhetsnummer vid bostadsrättsförening.

– Du gör din faktura på vanligt sätt och lägger in arbetet du gjort och eventuellt material som ska med på fakturan.

– Du väljer vad som ska ingå i ROT- respektive RUT-avdraget. Vid ROT fyller du i fastighetsbeteckning om kunden bor i småhus eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och kundens lägenhetsnummer om kunden bor i en bostadsrätt.
– Spara och skicka in fakturan till Globalworker.

Globalworker behandlar, godkänner och skickar i väg fakturan till kunden samtidigt som det går en ansökan om avdrag till Skatteverket. Du behöver inte göra någonting, allt sker automatiskt. Du kan fortsätta att göra fler ROT- och RUT-uppdrag till dina andra kunder.

Tips: Tänk på att du måste ange alla kostnader även om du har gjort jobbet till ett fast pris, det vill säga det måste framgå hur mycket som är arbetskostnad och hur mycket som är annat, exempelvis material, då det endast är arbetskostnaden som är avdragsgillt.

Du kommer att få betalt i två delar för fakturan. När kunden betalar beloppet på fakturan som är kvar att betala efter avdrag, samt när Skatteverket betalar ut ersättning för det godkända avdraget.

Du får besked från Globalworker när betalningarna görs plus att du kan bevaka det när du loggar in på ditt konto som egenanställd på Globalworker.

Detta gäller för dig som använder vår tjänst för ROT & RUT avdrag

Vår avgift är 5% på fakturerat belopp, inga andra avgifter tillkommer. Detta gäller dig som skattar i Sverige och får in din lön på ett svenskt bankkonto. Du är projektanställd och försäkrad genom vårt svenska bolag Hyrenveteran Sverige AB, Org.nr: 559346-9694 som är F-skatte registrerat och momsregistrerat. Vi betalar in dina Sociala avgifter och Skatt till berörda myndigheter.

GlobalWorker – Där Fakturering är Enkelt, Möjligheterna Obegränsade och din Karriär inte känner några Gränser.

Bli Medlem

Vårt engelska företag - Avgift 6%

Global Freelance Workers LTD erbjuder stöd för fakturering och löneutbetalningar till alla som frilansar Utomlands, din lön blir insatt på ett Wisekonto, eller ett annat utländskt bankkonto.

Du hanterar dina egna avgifter i landet du jobbar.

Vårt svenska företag - Avgift 4%

Globalworker AB erbjuder stöd för fakturering och löneutbetalningar för dig som Jobbar Utomlands och är skattskyldig i Sverige, din lön blir insatt på ett svenskt bankkonto.

Du kan även välja att få in din lön på ett utländskt bankkonto.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner