fbpx


Land & Bankkonton

BIC/SWIFT-adress

En BIC/SWIFT består av 8 eller 11 tecken. Ex. DABASESX

Observera att BIC/SWIFT alltid skrivs utan mellanslag, bindestreck eller punkter.
Medlemsregistrering

Landspecifika Krav

Vissa länder har förutom krav på BIC/SWIFT även andra krav som landkoder eller clearingkoder, för att betalning ska komma fram.
De vanligaste länderna där detta förekommer är: USA, Australien och Kanada.

USA kräver utöver BIC/SWIFT-kod även en nationell clearingkod som på fakturor omnämns som FW, ”fedwire”, Aba ”Amercan Bankers Association” eller ”Routing number”. Den består av 9 siffror och skrivs FWxxxxxxxxx.

Australien kräver utöver BIC/SWIFT även en nationell clearingkod som heter BSB-kod, ”Bank State Branch”. Den be-står av 6 siffror och skrivs AUxxxxxx.

Kanada: Om du fått med ett nio siffrigt ”Routing number” ska du skriva in det under Bankkod som CCxxxxxxxxx.

Observera att bankkod alltid skrivs utan mellanslag, bindestreck eller punkter.

Oftast finns all information som behövs till det specifika landet på fakturan.

Obligatoriska fält - Alla Utlandsbetalningar

För att betalningen ska komma fram måste följande uppgifter finnas ifyllda i rätt fält på betalningen.

• Betalningsdatum
• Valuta
• Belopp
• Mottagarens kontonummer, inom EU/EES ska vara uttryckt som ett IBAN.
• Mottagarens namn
• BIC/SWIFT till mottagande bank.
• Bankkod till de länder som kräver det.
• Vad betalningen avser.

IBAN / International -Bank Account Number

IBAN är en standardiserad metod för att tolka och kontrollera bankkontonummer i utlandsbetalningar. IBAN är det enda sättet att uttrycka kontonummer inom EU/EES från och med 2006.

IBAN-kontot ska stå i fältet för Mottagarens kontonummer.

Om IBAN saknas kontaktar du betalningsmottagaren som erhåller korrekt IBAN från sin bank.

Max längd är 34 tecken. De två första identifierar landet där kontot finns. Nästföljande två siffror är kontrollnr och res-terande siffror är kontonr och ev. clearingkod samt nollutfyllnad.

Observera att IBAN-koden alltid skrivs utan mellanslag, bindestreck eller punkter.

När du angivit BIC/SWIFT och IBAN ska ingen bank anges i fri text.

Bank of America - Routing Nr för Banköverföring

.

Om du har valt - Alternativ 1

Alternativ 1 väljer du om du har ett Wise-konto.

.

Om du har valt - Alternativ 2

Alternativ 2 väljer du om du har utbetalning till konto i annan bank än Wise.

Bli Medlem

Vårt engelska företag – Avgift 6%
Global Freelance Workers LTD erbjuder stöd för fakturering och löneutbetalningar till alla som frilansar Utomlands, din lön blir insatt på ett Wisekonto, eller annat valfritt bankkonto.

Vårt svenska företag – Avgift 6%
Globalworker AB erbjuder stöd för fakturering och löneutbetalningar för dig som Jobbar Utomlands och är skattskyldig i Sverige, din lön blir insatt på ett svenskt bankkonto, eller annat valfritt bankkonto.

Vi betalar in din Skatt och Sociala avgifter till berörda myndigheter i Sverige.

OBS: Vi betalar ut din lön inom 24 Timmar.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner